Tahliye Planı

Planlarda “Acil Durum Tahliye” ve “Yangın Tahliye” talimatları ve bunların diğer dillerde karşılığı (standart olarak İngilizce) ayrıca yazılmalıdır.

Afet yönetimi, ISO 22320 standardı ayrı bir konudur. Deprem, sel, sabotaj, afet ve benzerleri gibi konu başlıklarının her biri ayrı çalışılır,

ISO 23601 uygun tahliye planı hazırlanır. Piktogramlar ISO 7010:2011-A2015 standartlarında olmak zorundadır.

Resmi Gazete İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 1/10/2021 – 31615 değişikliği çerçevesinde Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı.

Acil durumlarla ilgili ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların acil durum irtibat numaraları. İşyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran bölümler.

Elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, vanaları işaretlenecektir.

Tahliye Planı üzerinde TS ISO 7010:2011-A2015 ve ISO 7010:2012 standartlarında piktogramlar kullanılacaktır.

Bütün firmalar 25/05/1959 tarih ve 10213 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna ve 27/11/2007 tarih 12937 nolu Bakanlar Kurulu Kararı, 19/12/2007 tarih ve 26735 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Acil Durum Tahliye Projelerini hazırlamakla yükümlüdür.

ISO 23601:2009:A2014, ISO 7010:2011:A2015 ve ISO 16069:2004 standartlarına uygun şekilde, Acil Durum Tahliye ve Yangın Tahliye Planları hazırlamaktayız bütün çalışmalarımız ve kullandığımız piktogramlar ISO standartlarına uygun şekilde hazırlanmaktadır. https://tahliyeprojesi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler
Vozol 10000 istanbul psikolog instagram takipçi satın al yangın merdiveni ucuz yangın kapısı